BANPU ขยายธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในเวียดนามเพิ่ม

บ้านปู ขยายธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในเวียดนามเพิ่ม คาดเป้าหมาย EBITDA มากกว่า 50% จากธุรกิจพลังงานสีเขียวภายในปี 68  นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU กล่าวว่า ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา บ้านปูได้เข้าลงทุนพอร์ตพลังงานสะอาดในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำลังการผลิตรวม 218 เมกะวัตต์ สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายขอบข่ายพอร์ตพลังงานสะอาดของเราสู่ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในเวียดนามเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะแพลตฟอร์มโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร ส่งผลให้เกิดการประสานพลังระหว่างบ้านปู และ Solar Esco เพื่อส่งเสริมจุดแข็งและต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ซึ่งเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศด้านพลังงานของบ้านปู (Banpu Ecosystem) ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น และยังสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทันที

ทั้งนี้ Solar Esco Joint Stock Company เป็นบริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทั้งการวางแผน การพัฒนา ตลอดจนให้บริการแบบ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง

รวมถึงการให้บริการ O&M เดินระบบและดูแลบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์ ด้วยประสบการณ์ 15 ปี ในการให้บริการและทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่หลากหลายทั่วประเทศ ทั้งศูนย์การค้า โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม และคลังสินค้า โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 20.4 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตที่อยู่ในแผนอีก 106 เมกะวัตต์

นางสมฤดี กล่าวอีกว่า การเข้าถือหุ้นใน Solar Esco ด้วยมูลค่าการลงทุน 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 466 ล้านบาท ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานและขยายแพลตฟอร์มพลังงานฉลาดของบ้านปู เพื่อเสริมสร้างธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปในการขยายตลาดและฐานลูกค้าในต่างประเทศ นอกจากนั้น การสร้างพันธมิตรในครั้งนี้ยังส่งผลให้ดีต่อโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต เช่น การผลิตแผงโซลาร์ ระบบไมโครกริดบนเกาะ กังหันลมขนาดเล็ก และโซลูชันสมาร์ทโฮม เป็นต้น

สำหรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่เราดำเนินการควบคู่ไปกับแผนการสร้าง New S-Curve ทั้งการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบ้านปู เน็กซ์ และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ใหม่ ๆ เพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจของบ้านปู หรือ Banpu Transformation โดยมุ่งเน้นโอกาสการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ และสัดส่วน EBITDA จากกลุ่มธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานมากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2568 ตอกย้ำจุดยืนที่ต้องการส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน

Source:Thairath

This entry was posted in Grid Storage, Off-grid, Solar, Solar Policy, Solar PV and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s