“วรงค์” แนะ ดัน “โซลาร์เซลล์-พลังงานลม” แทนน้ำมัน รับ “รัสเซีย-ยูเครน”

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี แนะ รัฐบาล เร่งดันโซลาร์เซลล์-พลังงานลมทุกครัวเรือน แทนน้ำมัน รับมือ ภาวะสงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” สร้างความมั่นคงพลังงานไฟฟ้า ลดพึ่งพา แม้ในยามสงคราม

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2565 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ในหัวเรื่อง “โซลาร์เซลล์หรือพลังงานลมทุกครัวเรือน” ว่า ภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ได้สร้างผลกระทบต่อราคาพลังงาน ทั้งราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งล่าสุด รัฐบาลได้มีมติ ปรับลดภาษีสรรพสามิต ซึ่งปัจจุบันน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตามีภาระภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ 3.44 บาทต่อลิตร และ 0.64 บาทต่อลิตร เพื่อไปดำเนินการผลิตไฟฟ้า สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการผลิตไฟฟ้า ซึ่งคือความมั่นคงของชาติ เรายังต้องพึ่งพาอาศัยต่างชาติในหลายๆ มิติ ทั้งๆ ที่การผลิตไฟฟ้า โดยโซลาร์เซลล์ หรือพลังงานลม สามารถที่จะดำเนินการได้ตามครัวเรือน ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องกระจุกจุดใดจุดหนึ่ง หรือมอบสิทธิ์ให้บริษัทใดๆ ดำเนินการ พรรคไทยภักดี จึงเสนอให้รัฐบาล สนับสนุนให้ทุกครัวเรือน ดำเนินการติดตั้งพลังงานทางเลือก แผงโซลาร์เซลล์ หรือ พลังงานลม ตามครัวเรือนต่างๆ ทั่วประเทศ” โซลาร์เซลล์ หรือพลังานลมทุกครัวเรือน” ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ทันที และลดภาระการผลิตไฟฟ้าได้มาก สร้างความมั่นคงเรื่องพลังงานไฟฟ้า ลดการพึ่งพาอาศัยแม้ในยามสงคราม

Source:Thairath

This entry was posted in Solar, Solar Policy, Solar PV and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s