Tag Archives: Canada

คาดปี 2565-2601 ไทยเผชิญ ‘ขยะโซลาร์เซลล์’ สะสมเกือบแปดแสนตัน

ความจริงด้านหนึ่งแม้ ‘โซลาร์เซลล์’ จะให้ ‘พลังงานสะอาด’ แต่ความจริงอีกด้านที่ไม่ค่อยพูดถึงก็คือ ‘สารพิษ’ มีเพียบตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงรีไซเคิล คาดโซลาร์เซลล์ที่เริ่มติดตั้งในไทยตั้งแต่ปี 2545 จะทยอยหมดอายุการใช้งานเป็นขยะถึง 6.2-7.9 แสนตัน ระหว่างปี 2565-2601 ภายในปี 2588 เกิดขยะตะกั่ว 134.2-198 ตัน ขยะแคดเมียม 0.65-0.95 ตัน หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทยเป็นมูลค่ามหาศาล ที่มาภาพประกอบ: electricalconnection.com.au ยุคบูมของ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ (Solar Energy) นับว่าเป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดอย่างหนึ่ง กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต่างนิยมใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพราะมีความต้องการลดภาระการนำเข้าพลังงานหลักและตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อนมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cells Modules) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศไทยกระแสการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอีกครั้ง อันเนื่องมาจากความตระหนักรู้และตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนไทย ส่งผลถึงการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเกือบทุกจุดทั่วประเทศ และไม่ต้องพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยแล้ว โซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่าอยู่ระหว่าง … Continue reading

Posted in Cells & Modules, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, PV, Recycling, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Global Hybrid Solar Wind Energy Storage Market Report 2022 – Analysis by Product Type, End-user and Region

The “Hybrid Solar Wind Energy Storagemarket” provides a detailed analysis of global market size, regional and country-level market size, segmentation, market growth, Hybrid Solar Wind Energy Storage market share, competitive landscape, sales analysis, the impact of domestic and global market … Continue reading

Posted in China, Electric and Hybrid Vehicles, Global Warming, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

URBAN AND INDUSTRIAL WATER

Australia’s variable climate has placed the nation’s water industry in a unique position to capitalise on its significant capabilities and strengths in managing water resources. As a result, the Australian water industry has leading-edge capabilities and expertise developed through a … Continue reading

Posted in Biomass, China, Coal, Cogeneration, Government, Greenhouse Gases, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Policy, Power Generation, Renewables, Solar, Solar Policy, solar water heating | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2020

FOREWORD Renewables are becoming more and more competitive in the energy landscape. The data from the IRENA Renewable Cost Database shows cost declines continued in 2020, with the cost of electricity from utility-scale solar photovoltaics (PV) falling 7% year-on-year, offshore … Continue reading

Posted in Biofuels, Biomass, China, Cogeneration, Geothermal, Global Warming, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Hydro, India, Power Generation, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

NDCs AND RENEWABLE ENERGY TARGETS IN 2021: Are we on the right path to a climate-safe future?

Introduction Since the historic signing of the Paris Climate Change Agreement in 2015, nearly all countries have committed to limiting the increase in the average global temperature to well below 2 degrees Celsius (°C) this century compared to pre-industrial levels, … Continue reading

Posted in China, Geothermal, Global Warming, Renewables, Solar, Solar PV, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Innovation trends in electrolysers for hydrogen production

Executive summaryIn a collaborative effort between the European Patent Office (EPO) and the International Renewable Energy Agency (IRENA), this patent insight report examines the global evolution of patent filings published between 2005 and 2020 in the domain of electrolysers used … Continue reading

Posted in China, Energy Storage, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, solar water heating | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

RENEWABLE ENERGY BENEFITS LEVERAGING LOCAL CAPACITY FOR SOLAR PV

ABOUT IRENAThe International Renewable Energy Agency (IRENA) is an intergovernmental organisation that supports countries in their transition to a sustainable energy future, and serves as the principal platform for international co-operation, a centre of excellence, and a repository of policy, … Continue reading

Posted in China, Policy, Renewable Energy Certificates, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Issues with Electricity (Amendment) Bill 2021

Fundamental Differences in Perspective-1 • Government of India is treating Electricity as commodity.• Electricity Employees and Engineers are treating electricity as service i.e. the Electricity Connection is being termed as Service Connection and so is the intent behind it.• Electricity … Continue reading

Posted in China, Government, India, PV, Renewables, Solar | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

India at #8 in Renewable Energy Investment while China at #1

For the second year, an annual Pew Charitable Trusts report, “Who’s Winning the Clean Energy Race?”, shows that China is the world leader in clean energy investment, with $54 billion in investments in renewables in 2013, well above total U.S. … Continue reading

Posted in News, PV, Renewables, Solar | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Global microinverter market to quadruple by 2017

Sales of microinverters will increase by a factor of four in the next four years in view of growing demand in foreign markets, according to a new report by market research firm IHS. Commercial systems are expected to account for … Continue reading

Posted in Grid Connected, Inverters, Renewables, Solar | Tagged , , , , , , , | Leave a comment