Category Archives: Rooftop

คาดปี 2565-2601 ไทยเผชิญ ‘ขยะโซลาร์เซลล์’ สะสมเกือบแปดแสนตัน

ความจริงด้านหนึ่งแม้ ‘โซลาร์เซลล์’ จะให้ ‘พลังงานสะอาด’ แต่ความจริงอีกด้านที่ไม่ค่อยพูดถึงก็คือ ‘สารพิษ’ มีเพียบตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงรีไซเคิล คาดโซลาร์เซลล์ที่เริ่มติดตั้งในไทยตั้งแต่ปี 2545 จะทยอยหมดอายุการใช้งานเป็นขยะถึง 6.2-7.9 แสนตัน ระหว่างปี 2565-2601 ภายในปี 2588 เกิดขยะตะกั่ว 134.2-198 ตัน ขยะแคดเมียม 0.65-0.95 ตัน หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทยเป็นมูลค่ามหาศาล ที่มาภาพประกอบ: electricalconnection.com.au ยุคบูมของ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ (Solar Energy) นับว่าเป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดอย่างหนึ่ง กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต่างนิยมใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพราะมีความต้องการลดภาระการนำเข้าพลังงานหลักและตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อนมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cells Modules) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศไทยกระแสการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอีกครั้ง อันเนื่องมาจากความตระหนักรู้และตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนไทย ส่งผลถึงการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเกือบทุกจุดทั่วประเทศ และไม่ต้องพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยแล้ว โซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่าอยู่ระหว่าง … Continue reading

Posted in Cells & Modules, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, PV, Recycling, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

บ.จีนแห่ลงทุน‘แผงโซลาร์เซลล์’ในไทย หวังเป็นฐานผลิตหลังยุโรปโต้ทุ่มตลาด

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์’ (Solar power) ที่ใช้แผง ‘โซลาร์เซลล์’ (Solar cell) ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้น ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบบติดตั้งบนพื้นดินที่ใช้พื้นที่จำนวนมาก บางประเทศเริ่มมีการพัฒนาบนพื้นน้ำและในทะเลแล้ว ที่เรียกว่า ‘โซลาร์ฟาร์ม’ (Solar farm) หรือการติดตั้งบนหลังคาอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่เรียกว่า ‘โซลาร์รูฟท็อป’ (Solar rooftop) ซึ่งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็น ‘พลังงานแห่งอนาคต’   หลายประเทศได้ส่งเสริมให้มีการใช้ ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม โดยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้ด้วยเช่นกัน แต่กลับพบว่า อุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างการผลิตและการประกอบแผงโซลาร์เซลล์ของไทยยังต้องพึ่งพิงประเทศอื่นอยู่มาก โดยเฉพาะประเทศจีนอันเป็นมหาอำนาจของโลกในอุตสาหกรรมนี้ ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของไทย สำหรับประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ยความเข้มรังสีของแสงอาทิตย์ทั่วประเทศทุกพื้นที่ เป็นค่ารายวันเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 18.0 เมกะจูลต่อตารางเมตร/วัน ( MJ / m2 – … Continue reading

Posted in Cells & Modules, China, Crystalline, Fuel Cells, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, PV, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Solar on every factory: Inside Lego’s ‘evolving’ approach to decarbonisation

The toy industry is probably not the first that springs to mind when thinking about sustainable business. According to the UN, the industry uses more virgin plastics in its products on a revenue basis than any other sector. For most … Continue reading

Posted in China, Cogeneration, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Power Generation, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

NE REPORT 2021

SOLAR FLOATINGThe first pilot project for private sector of the group company ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND OPERATION OF THE GROUP OF COMPANIESPOLICY AND BUSINESS OVERVIEW Thai Solar Energy Public Company Limited, its subsidiaries and jointly controlled entities (collectively, the “Group of … Continue reading

Posted in Biomass, Cogeneration, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Power Generation, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

REPORT OF THE EXPERT GROUT

Today, India’s 275 GW of installed electricity generating capacity is significantly higher than 140 GW of peak demand. In fact, India’s coal generation capacity alone is higher than its peak demand. Despite installed capacity exceeding power demand, some parts of … Continue reading

Posted in Cogeneration, Grid Connected, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Grid Storage, Hydro, India, Mini Grid, Off-grid, Power Generation, Renewables, Rooftop, Solar, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Solar Panel Project Report

solar Continue reading

Posted in Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, solar water heating | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

In Energy Breakthrough, India Added More Renewable Than Fossil Fuel Capacity for the First Time Last Year

India added more energy capacity from renewable energy sources last year than from conventional sources like coal for the first time, an important breakthrough for a country that struggles with high greenhouse gas emissions and deadly air pollution. Not only did renewables exceed conventional sources, … Continue reading

Posted in Bagasse, Government, Greenhouse Gases, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, India, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Led by Solar and Wind, U.S. Electrical Generation by Renewables Over the Past Year Has Grown by 17.5%

According to a review by the SUN DAY Campaign of data just released by the U.S. Energy Information Administration (EIA), renewable energy sources (i.e., biomass, geothermal, hydropower, solar, wind) provided almost a quarter of the nation’s electrical generation during the … Continue reading

Posted in Coal, Cogeneration, Geothermal, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Nuclear, Power Generation, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

SOLAR REPORT JANUARY 2022

STATE OF SOLAR PV INAUSTRALIA Last year was another record-breaking year for rooftop solar in Australia. According to the latest data from the Clean Energy Regulator (CER) an estimated 3.04 million Australian homes and businesses had a rooftop PV system … Continue reading

Posted in Global Warming, Grid Connected, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Grid Storage, Off-grid, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ว่าด้วยเรื่องพลังงานไฟฟ้า ไทยเผชิญต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้น คาดปี 66 ปรับเพิ่มอีก 16% จากปัจจุบัน!

on electric power Thailand faces higher electricity costs, expected in 66, an increase of 16% from the present! ไทยจะยังคงเผชิญแนวโน้มค่าไฟที่มีทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า จากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับการทยอยลดภาระอุดหนุนค่าไฟของภาครัฐ และเงินบาทที่ผันผวนในทางอ่อนค่า ในระยะเฉพาะหน้า ผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องรณรงค์ประหยัดไฟอย่างจริงจัง ขณะที่ในระยะกลาง ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม อาจพิจารณาปรับใช้แหล่งพลังงานทางเลือกอื่นซึ่งมีต้นทุนค่าไฟที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านต้นทุนค่าไฟและกระแสรักษ์โลก ผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ได้ก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานกระจายตัวไปในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงทั้งด้านอุปทานที่ขาดแคลนและราคาที่เพิ่มสูงขึ้นของก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลัก Thailand will continue to face an upward trend … Continue reading

Posted in Bagasse, Greenhouse Gases, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment