Tag Archives: Rooftop Solar

คาดปี 2565-2601 ไทยเผชิญ ‘ขยะโซลาร์เซลล์’ สะสมเกือบแปดแสนตัน

ความจริงด้านหนึ่งแม้ ‘โซลาร์เซลล์’ จะให้ ‘พลังงานสะอาด’ แต่ความจริงอีกด้านที่ไม่ค่อยพูดถึงก็คือ ‘สารพิษ’ มีเพียบตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงรีไซเคิล คาดโซลาร์เซลล์ที่เริ่มติดตั้งในไทยตั้งแต่ปี 2545 จะทยอยหมดอายุการใช้งานเป็นขยะถึง 6.2-7.9 แสนตัน ระหว่างปี 2565-2601 ภายในปี 2588 เกิดขยะตะกั่ว 134.2-198 ตัน ขยะแคดเมียม 0.65-0.95 ตัน หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทยเป็นมูลค่ามหาศาล ที่มาภาพประกอบ: electricalconnection.com.au ยุคบูมของ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ (Solar Energy) นับว่าเป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดอย่างหนึ่ง กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต่างนิยมใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพราะมีความต้องการลดภาระการนำเข้าพลังงานหลักและตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อนมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cells Modules) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศไทยกระแสการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอีกครั้ง อันเนื่องมาจากความตระหนักรู้และตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนไทย ส่งผลถึงการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเกือบทุกจุดทั่วประเทศ และไม่ต้องพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยแล้ว โซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่าอยู่ระหว่าง … Continue reading

Posted in Cells & Modules, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, PV, Recycling, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

บ.จีนแห่ลงทุน‘แผงโซลาร์เซลล์’ในไทย หวังเป็นฐานผลิตหลังยุโรปโต้ทุ่มตลาด

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์’ (Solar power) ที่ใช้แผง ‘โซลาร์เซลล์’ (Solar cell) ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้น ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบบติดตั้งบนพื้นดินที่ใช้พื้นที่จำนวนมาก บางประเทศเริ่มมีการพัฒนาบนพื้นน้ำและในทะเลแล้ว ที่เรียกว่า ‘โซลาร์ฟาร์ม’ (Solar farm) หรือการติดตั้งบนหลังคาอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่เรียกว่า ‘โซลาร์รูฟท็อป’ (Solar rooftop) ซึ่งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็น ‘พลังงานแห่งอนาคต’   หลายประเทศได้ส่งเสริมให้มีการใช้ ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม โดยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้ด้วยเช่นกัน แต่กลับพบว่า อุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างการผลิตและการประกอบแผงโซลาร์เซลล์ของไทยยังต้องพึ่งพิงประเทศอื่นอยู่มาก โดยเฉพาะประเทศจีนอันเป็นมหาอำนาจของโลกในอุตสาหกรรมนี้ ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของไทย สำหรับประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ยความเข้มรังสีของแสงอาทิตย์ทั่วประเทศทุกพื้นที่ เป็นค่ารายวันเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 18.0 เมกะจูลต่อตารางเมตร/วัน ( MJ / m2 – … Continue reading

Posted in Cells & Modules, China, Crystalline, Fuel Cells, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, PV, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Solar on every factory: Inside Lego’s ‘evolving’ approach to decarbonisation

The toy industry is probably not the first that springs to mind when thinking about sustainable business. According to the UN, the industry uses more virgin plastics in its products on a revenue basis than any other sector. For most … Continue reading

Posted in China, Cogeneration, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Power Generation, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Solar Panel Project Report

solar Continue reading

Posted in Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, solar water heating | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Led by Solar and Wind, U.S. Electrical Generation by Renewables Over the Past Year Has Grown by 17.5%

According to a review by the SUN DAY Campaign of data just released by the U.S. Energy Information Administration (EIA), renewable energy sources (i.e., biomass, geothermal, hydropower, solar, wind) provided almost a quarter of the nation’s electrical generation during the … Continue reading

Posted in Coal, Cogeneration, Geothermal, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Nuclear, Power Generation, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Key Challenges and Potential Solutions – Distributed Solar Quality and Safety in India

Distributed Solar Quality and Safety in India – Key Challenges and Potential Solutions Executive Summary In India, the quality and safety of solar photovoltaic (PV) systems—and their installation—have become a concern for investors, regulators, consumers, and distribution companies (discoms). The … Continue reading

Posted in Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Renewables, Solar, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Solar Under Storm Part II – Select Resilent Rooftop Best Practices

Solar Under Storm Part II is a response to the overwhelming reception of the original report, which provided best practices for ground-mount solar photovoltaic (PV) projects. It is also a response to stakeholder requests for a rooftop-focused report for the growing … Continue reading

Posted in Renewables, Rooftop, Solar, Solar PV | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Maharashtra State Electricity Transmission Draft Regulations – Oct 2019

Salient features of Draft MERC Rooftop RE Regulations 2019   Banked energy – excess than consumed in same TOD slot wherever applicable   1 MW capacity limit – but not for net billing   Can be owned by consumer, third … Continue reading

Posted in Commercial, DISCOM, Grid Connected, Industrial, MSEDCL, PV, Renewables, Residential, Rooftop, Solar | Tagged , , , , , | Leave a comment

MNRE does not sanction projects to Channel Partners or release subsidy directly to users. The release subsidy is through State Nodal Agencies (SNAs) and other Government Agencies or SECI. (Dr. G Prasad) Scientist-F/ Director 01.03.2017

Notice The Ministry is in receipt of applications/representation from general public for release of subsidy against the Rooftop Solar Systems installed by MNRE empanelled channel partners or new entrepreneurs without any prior sanction/approval from MNRE/SNAs. It has been observed that … Continue reading

Posted in Climate Change, India, MNRE, PV, Renewables, Rooftop, Rural Lighting, Solar, Subsidy | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Policy for Net-Metering based Solar Rooftop Applications, Madhya Pradesh, 20

MP finally comes up with a draft for rooftop solar albeit lacklustre, just the few provisions below are barely adequate as a plan INCENTIVES Installation of SRPs under the policy shall be exempted from banking, wheeling and cross- subsidy surcharges … Continue reading

Posted in Climate Change, DISCOM, Grid Connected, India, Madhya Pradesh, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Subsidy | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment