Category Archives: Waste To Energy

คาดปี 2565-2601 ไทยเผชิญ ‘ขยะโซลาร์เซลล์’ สะสมเกือบแปดแสนตัน

ความจริงด้านหนึ่งแม้ ‘โซลาร์เซลล์’ จะให้ ‘พลังงานสะอาด’ แต่ความจริงอีกด้านที่ไม่ค่อยพูดถึงก็คือ ‘สารพิษ’ มีเพียบตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงรีไซเคิล คาดโซลาร์เซลล์ที่เริ่มติดตั้งในไทยตั้งแต่ปี 2545 จะทยอยหมดอายุการใช้งานเป็นขยะถึง 6.2-7.9 แสนตัน ระหว่างปี 2565-2601 ภายในปี 2588 เกิดขยะตะกั่ว 134.2-198 ตัน ขยะแคดเมียม 0.65-0.95 ตัน หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทยเป็นมูลค่ามหาศาล ที่มาภาพประกอบ: electricalconnection.com.au ยุคบูมของ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ (Solar Energy) นับว่าเป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดอย่างหนึ่ง กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต่างนิยมใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพราะมีความต้องการลดภาระการนำเข้าพลังงานหลักและตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อนมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cells Modules) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศไทยกระแสการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอีกครั้ง อันเนื่องมาจากความตระหนักรู้และตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนไทย ส่งผลถึงการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเกือบทุกจุดทั่วประเทศ และไม่ต้องพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยแล้ว โซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่าอยู่ระหว่าง … Continue reading

Posted in Cells & Modules, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, PV, Recycling, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Korea 2020 Energy Policy Review

Executive summary Korea’s energy sector is characterised by the dominance of fossil fuels, which in 2018 accounted for 85% of total primary energy supply (TPES), a strong dependence on energy imports at 84% of TPES, and the dominance of industrial … Continue reading

Posted in Coal, Department of Financial Services, Greenhouse Gases, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Nuclear, Renewables, Residential, Solar, Solar Policy, Solar PV, solar water heating, Waste, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ELEEMENTS OF ELECTRIFICATION STRATEGY FOR INDIA

INTRODUCTIONImproving energy efficiency of sectors and sub-sectors through technology upgrade together with maximum fuel switching to electricity is being increasingly recognized as the main strategy for a clean energy transition, as an electrified demand side is necessary to absorb the … Continue reading

Posted in Coal, Cogeneration, Department of Financial Services, Government, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Grid Storage, India, Power Generation, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, Waste, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

EU Climate Diplomacy Weeks 2022

Introduction In September and October, EU Delegations and Embassies of EU Member States around the world are organising activities and host events to foster dialogue and cooperation on climate change, showcase success stories and inspire further action. In the running … Continue reading

Posted in Government, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, India, Ministry of Power, Renewable Energy Certificates, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, Waste To Energy, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

BIOJET FUELS

INTRODUCTION Tackling climate changeAlthough we have made progress in decarbonising many aspects of the world’s energy matrix, with solar, wind and hydro all adding to “green” electricity generation, longdistance transport has proven much more difficult to decarbonise. Increasing electrification of … Continue reading

Posted in China, Energy Storage, Global Warming, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Renewable Energy Certificates, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, Toxic Waste, USA, Waste, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

FOSTERING LIVELIHOODS WITH DECENTRALISED RENEWABLE ENERGY AN ECOSYSTEMS APPROACH

Access to modern energy is a pre-requisite for socio-economic development. Yet, over 750 million people continued to live without electricity access in 2019 and many more had to contend with unreliable supply. The consequent economic and social cost is significant … Continue reading

Posted in Biomass, Energy Storage, Government, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, India, Mini Grid, Renewable Energy Certificates, Renewables, Solar Policy, Solar PV, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Rebooting Renewable Energy Certificates for a Balanced Energy Transition in India

CEEW Centre for Energy Finance The CEEW Centre for Energy Finance (CEEW-CEF) is an initiative of the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), one of Asia’s leading think tanks.CEEW-CEF acts as a non-partisan market observer and driver that monitors, … Continue reading

Posted in Cogeneration, India, Power Generation, Renewable Energy Certificates, Renewables, Solar, Solar PV, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ENERGY STATISTICS INDIA 2021

Introduction The history of human evolution rests on the availability and use of energy. From the transformation from the early use of fire and animal power that improved lives, to the present world with use of electricity and cleaner sustainable … Continue reading

Posted in India, Power Generation, Renewables, Solar, Waste, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Renewable Energy Outlook: Thailand

ENERGY CONTEXT Thailand has explicitly set energy security as the top policy objective, followed by economic affordability and environmental sustainability, in the Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) underpinned by five individual but interrelated energy plans covering natural gas, oil, energy … Continue reading

Posted in Energy Efficiency, Energy Storage, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Hydro, Policy, Power Generation, Renewable Energy Certificates, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, Storage, Waste, Waste To Energy, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Renewable Energy Toolkit

FOREWORD After the ratification of the Paris Climate Agreement, we have observed great global political will and momentum in dealing with challenges of climate change. India is taking global leadership by working to reduce the risk and impact of climate … Continue reading

Posted in Bagasse, Biofuels, Biomass, Cogeneration, Energy Efficiency, Energy Storage, Geothermal, Hydro, India, Off-grid, Power Generation, PV, Renewable Purchase Obligation, Renewables, Rooftop, Solar, Solar BOOT, Solar Policy, Solar PV, Storage, Waste, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment